KAREN MICHIKO ERNST & BORIS MAXIMOWITZ
WHITE FLAG
JANUARY 12 - FEBRUARY 17, 2017

EXHIBITION TEXT︎

WHITE FLAG - KAREN MICHIKO ERNST & BORIS MAXIMOWITZ EXHIBITION VIEW - NIR ALTMAN GALERIE - JANUARY 2017WHITE FLAG - KAREN MICHIKO ERNST & BORIS MAXIMOWITZ EXHIBITION VIEW - NIR ALTMAN GALERIE - JANUARY 2017
WHITE FLAG - KAREN MICHIKO ERNST & BORIS MAXIMOWITZ EXHIBITION VIEW - NIR ALTMAN GALERIE - JANUARY 2017
WHITE FLAG - KAREN MICHIKO ERNST & BORIS MAXIMOWITZ EXHIBITION VIEW - NIR ALTMAN GALERIE - JANUARY 2017BORIS MAXIMOWITZ - MUT

Mark