KAREN MICHIKO ERNST & BORIS MAXIMOWITZ
WHITE FLAG
JANUARY 12 - FEBRUARY 17, 2017

EXHIBITION TEXT

EXHIBITION VIEW - NIR ALTMAN - JANUARY 2017EXHIBITION VIEW - NIR ALTMAN - JANUARY 2017

EXHIBITION VIEW - NIR ALTMAN - JANUARY 2017
EXHIBITION VIEW - NIR ALTMAN - JANUARY 2017BORIS MAXIMOWITZ - MUT

Mark